Γιώργος Πούλιος

Μουσικός - Μηχανικός ήχου

Εργογραφία
Μουσική (36)
Σχεδιασμός ήχου / Ηχοληψία (14)
Μουσική επιμέλεια (4)
Ηθοποιός (3)
Μουσικοί επί σκηνής (1)