Λίνα Σταυροπούλου

Ενδυματολόγος - Σκηνογράφος

Εργογραφία
Ενδυματολόγος (11)
Βοηθός ενδυματολόγου (4)
Σκηνογράφος (4)
Βοηθός σκηνογράφου (2)
Ηθοποιός (1)
Φιλική συμμετοχή (1)
Βοηθός σκηνοθέτη (0)