Έλλη Παπαδάκη

Σκηνογράφος - Ενδυματολόγος

Εργογραφία
Βοηθός σκηνογράφου (6)
Σκηνογράφος (6)
Ενδυματολόγος (3)
Βοηθός ενδυματολόγου (1)