Αγγελική Τρομπούκη

Ηθοποιός - Χορογράφος
Εργογραφία
Επιμέλεια κίνησης (20)
Ηθοποιός (17)
Χορογράφος (11)
Βοηθός σκηνοθέτη (2)
Σύλληψη/Ιδέα (1)