Αγγελική Τρομπούκη

Ηθοποιός - Χορογράφος

Εργογραφία
Επιμέλεια κίνησης (18)
Ηθοποιός (16)
Χορογράφος (10)
Βοηθός σκηνοθέτη (2)
Σύλληψη/Ιδέα (1)