Τάσος Παπαδόπουλος

Ηθοποιός - Μηχανικός ήχου

Εργογραφία
Ηθοποιός (10)
Επιμέλεια κίνησης (5)
Σχεδιασμός ήχου / Ηχοληψία (3)
Χορογράφος (3)