Τάσος Παπαδόπουλος

Ηθοποιός - Μηχανικός ήχου

Εργογραφία
Ηθοποιός (9)
Επιμέλεια κίνησης (4)
Σχεδιασμός ήχου / Ηχοληψία (3)
Χορογράφος (2)