Άρης Μπαλής

Ηθοποιός - Σκηνοθέτης
Δόξα κοινή από την οδό Φιλελλήνων στο θέατρο Πορεία
Trailer 00:41
Εργογραφία
Ηθοποιός (26)
Σκηνοθέτης (2)
Δραματουργική ανάλυση (1)