Άρης Μπαλής

Ηθοποιός

Δόξα κοινή από την οδό Φιλελλήνων στο θέατρο Πορεία
Trailer 00:41
Εργογραφία
Ηθοποιός (24)
Δραματουργική ανάλυση (1)
Σκηνοθέτης (1)