Ερμής Μαλκότσης

Ηθοποιός - Χορευτής

master and margarita/ ki omOs kineitai home trailer
Trailer 01:39
Εργογραφία
Επιμέλεια κίνησης (13)
Ηθοποιός (12)
Χορευτής (8)
Χορογράφος (4)
Σύλληψη/Ιδέα (2)
Καλλιτεχνική επιμέλεια (1)