Θεοδώρα Καπράλου

Δραματουργός - Συγγραφέας
Εργογραφία
Διασκευή (22)
Βοηθός σκηνοθέτη (18)
Δραματουργική ανάλυση (14)
Συγγραφέας (5)
Σκηνοθέτης (4)
Μετάφραση (1)