Αντώνης Γαλέος

Δραματουργός - Σκηνοθέτης

Θεατρικές παραστάσεις αυτήν την περίοδο: Η Ποντικοπαγίδα
Εργογραφία
Μετάφραση (63)
Διασκευή (9)
Δραματουργική ανάλυση (4)
Σκηνοθέτης (3)