Χρήστος Παπαδόπουλος

Χορογράφος - Ηθοποιός
Εργογραφία
Επιμέλεια κίνησης (19)
Χορογράφος (6)
Ηθοποιός (5)
Σκηνοθέτης (4)
Μουσική (4)
Μουσική επιμέλεια (1)
Μουσικοί επί σκηνής (1)
Συγγραφέας (1)
Σύλληψη/Ιδέα (1)
Χορευτής (1)