Ελένη Μανωλοπούλου

Σκηνογράφος - Ενδυματολόγος
Θεατρικές παραστάσεις αυτήν την περίοδο: Μολιέρος
Εργογραφία
Σκηνογράφος (70)
Ενδυματολόγος (64)