Βασιλική Σύρμα

Ενδυματολόγος - Σκηνογράφος

Θεατρικές παραστάσεις αυτήν την περίοδο: Ηλέκτρα
Εργογραφία
Ενδυματολόγος (163)
Σκηνογράφος (9)
Βοηθός ενδυματολόγου (2)