Μανόλης Παντελιδάκης

Σκηνογράφος - Ενδυματολόγος

Θεατρικές παραστάσεις αυτήν την περίοδο: Τί φάση πάλι, ρε?
Εργογραφία
Σκηνογράφος (72)
Ενδυματολόγος (14)