Πάτροκλος Σκαφίδας

Φωτογράφος

Θεατρικές παραστάσεις αυτήν την περίοδο: Μακρόκοσμος
Φαύστα - Τραγούδια για την Οικογένεια
Trailer 00:32
Εργογραφία
Φωτογράφος (180)
Video (30)
Trailer (16)
Επιμέλεια κίνησης (1)