Πάτροκλος Σκαφίδας

Φωτογράφος

Θεατρικές παραστάσεις αυτήν την περίοδο: Girls & Boys
Φαύστα - Τραγούδια για την Οικογένεια
Trailer 00:32
Εργογραφία
Φωτογράφος (147)
Video (21)
Trailer (10)
Επιμέλεια κίνησης (1)