Εύα Μανιδάκη

Σκηνογράφος - Ενδυματολόγος

Quotes 2
“Δεν υπάρχει ιδανικό περιβάλλον, θα ήταν πολύ βαρετό. Κάθε δυσκολία είναι μόνο αφυπνιστική”
Εργογραφία
Σκηνογράφος (74)
Ενδυματολόγος (8)