Ιωάννα Τσάμη

Ενδυματολόγος - Σκηνογράφος

Θεατρικές παραστάσεις αυτήν την περίοδο: Βασιλιάς Ληρ
Εργογραφία
Ενδυματολόγος (139)
Σκηνογράφος (18)